Veurne – Kust en Polder – 30 april 2006 – ca. 37 km

Veurne - Het Belfort en de Grote MarktDe weersvooruitzichten voor het lange 1 mei weekeinde zien er allesbehalve rooskleurig uit. Het wordt dus uitkijken naar mogelijke opklaringen om erop uit te kunnen trekken. En die opklaringen mogen we blijkbaar op zondag verwachten, in het westen van het land. Dus trekken we naar het westen van de Westhoek, naar Bachten de Kupe en de kuststrook, de streek waar ik geboren en opgegroeid ben. Ons vertrekpunt wordt knooppunt 68 in Veurne, op het fietsnetwerk Westhoek Noord.
We zullen door de polders via Adinkerke naar de kust rijden, daarna langs en door een aantal natuurreservaten naar Nieuwpoort en tenslotte langs het kanaal dat Nieuwpoort met Duinkerke verbindt terug naar Veurne.

Van knooppunt 68 rijden we naar knooppunt 2, rond de stad, en dan naar knooppunt 1 dat in Adinkerke ligt. We moeten eerst enkele honderden meters langs de drukke baan Veurne-De Panne (N35) en aan het kruispunt waar de baan Ieper-Veurne-Koksijde (N8) de baan Veurne-De Panne (N35) kruist is het echt opletten geblazen. We moeten het kruispunt over, dan naar links en na enkele tientallen meters naar rechts, weg van die drukke banen. Hier begint de fietstocht echt.

We komen onmiddellijk in de rust van de polders. Hier heeft de wind nog vrij spel en dat voelen we ook. De weg leidt eerst naar het kanaal Veurne-Duinkerke en dan weer weg ervan. We komen voorbij het Klokhof en bereiken uiteindelijk Adinkerke (knooppunt 1). Hier gaat het rechtsaf, richting knooppunt 65. We volgen nu het fietspad langs de N34 naar De Panne. We moeten uitkijken voor de vele auto’s met bezoekers voor Plopsaland. Ik denk even terug aan de tijd toen dit park nog de Meli was en ik er werkte als jobstudent.

CalmeynbosVoorbij de Duinhoek rijden we tussen het Calmeynbos en de Oosthoekduinen. Het Calmeynbos werd in 1903 om experimentele en urbanistische redenen aangeplant door Mijnheer Calmeyn. Enerzijds was het de bedoeling na te gaan welke boomsoorten in duingrond konden gedijen en anderzijds wou men aan de binnenduinenrand de achterliggende landbouwgronden beschermen tegen overstuiving van duinzand. Het resultaat is een boeiend bos met een grote verscheidenheid aan boomsoorten die je normaal gezien hier niet zou aantreffen. Rechts in de Oosthoekduinen ligt het Vlaams bezoekerscentrum “De Nachtegaal”.

We rijden nu De Panne binnen. Aan het marktplein is het even opletten: het aanwijsbordje naar knooppunt 65 staat heel laag bij de grond geplaatst en je kijkt er zo over heen. Ook in de villawijk moet je er goed op letten de aanwijsbordjes niet uit het oog te verliezen. Uiteindelijk komen we op de “grote baan”, de Koninklijke Baan (N34) die van De Panne tot in Knokke-Heist langs de kustlijn loopt. We rijden over een grinten fietspad van waarop we een mooi uitzicht hebben op het Vlaams natuurreservaat Houtsaegerduinen. Dit oorspronkelijk open en vochtig duingebied is nu sterk verdroogd en dichtbegroeid met struiken en jonge bomen. Het beheer van het gebied richt zich op het in stand houden en stimuleren van natuurlijke ontwikkelingen in het duingebied met het behoud van de bio-diversiteit en van een gevarieerd landschap.

Museum Paul DelvauxNa een scherpe bocht naar rechts rijden we nu opnieuw langs kleine baantjes tussen villa’s die overal in het groen verspreid liggen. We zijn in Sint-Idesbald, een deelgemeente van Koksijde, die in de volksmond “‘t Baaldje” genoemd wordt. Hier hebben in het verleden veel artiesten zich gevestigd en gewerkt, waaronder de meest bekende ongetwijfeld Paul Delvaux is. De fietsroute leidt langs het Delvauxmuseum en we mogen de gelegenheid zeker niet voorbij laten gaan om ons onder te dompelen in de wereld en het werk van deze grote surrealistische kunstenaar van eigen bodem. Sinds mijn laatste bezoek werd het museum trouwens uitgebreid met een ondergrondse zaal waar een aantal prachtige schilderijen heel mooi tentoongesteld zijn.

Na een uurtje in het schemerduister van het museum komen we weer in het felle zonlicht en gaat het verder richting Koksijde. Ineens komen de wentelende wieken van de Zuidabdijmolen in zicht, een mooi gerestaureerde staakmolen die een bezoek zeker meer dan waard is. Maar zo ver rijden we niet: aan de Duinenabdij leidt de fietsroute ons linksaf. Voorbij de moderne kerk van Koksijde komen we aan de drukke Jaak van Buggenhoutlaan die we volgen tot aan het rondpunt dat van “De Fontein” herdoopt werd tot “De Poort”. Hier zijn we aan knooppunt 65.

Daar fietsen we onmiddellijk door in de richting van knooppunt 66. Krinkeldewinkel gaat het doorheen de met villa’s bebouwde duinen. We krijgen een reeks korte hellingen te verwerken die deel uitmaken van de Hoge Blekker. Zo komen we tot bij het reservaat de Doornpanne waar we langs een grindpad omlaag duiken, richting Oostduinkerke, mijn geboortedorp. Doorheen het reservaat, langs de Witte Burg en via de Pylyserlaan komen we in Oostduinkerke-Dorp aan knooppunt 66 op de kruising met de Leopold II laan. We gaan niet rechtsaf in de richting van het Nationaal Visserijmuseum dat voorlopig nog gesloten is wegens verbouwingswerken, maar wel even linksaf in de richting van knooppunt 82. Ter hoogte van de kerk en het restaurant De Mikke slaan we rechts af, de Piet Verhaertstraat in. Links van ons liggen de Plaatsduinen, die net zoals de duinen van de Doornpanne ons speelterrein waren.
Ter hoogte van de wijk Mariapark moeten we rechtsaf. Jammer genoeg kunnen we hier niet verder door het Hannecartbos en worden we verplicht verder te rijden langs de smalle, druk bereden Polderstraat waar zelfs geen fietspad is. Dit is wel het minst aangename en gevaarlijkste stuk van de fietsroute. Zeker in de zomer is er hier heel druk verkeer…

Alternatief traject: Om dit te vermijden zou ik in Oostduinkerke-Dorp op de Leopold II laan rechtsaf gegaan zijn, vervolgens linksaf de Vrijheidstraat in langs het Nationaal Visserijmuseum, dan weer rechtsaf de Noordstraat in en aan het einde weer linksaf langs de Dorpsstraat die dan overgaat in de Nieuwpoortse Steenweg (N396). Het fietspad langs de Nieuwpoortse Steenweg is van de rijbaan gescheiden. Ter hoogte van de watertoren kun je dan linksaf de Kinderlaan in om zo ter hoogte van Sun Parcs terug te komen op het traject dat naar knooppunt 82 leidt.

… Anderhalve kilometer verder komen we aan Sun Parcs. Aan de verkeerslichten gaat het linksaf en na zo’n 500 meter langs de Kinderlaan slaan we rechts af en verlaten we voorgoed de druk bereden autobanen.

De havengeul van NieuwpoortHet is wel nog even uitkijken wanneer we de Koninklijke Baan moeten dwarsen om bij de havengeul van Nieuwpoort aan knooppunt 82 te komen. We rijden nu naar knooppunt 67. In de verte zien we de Eurojachthaven van Nieuwpoort liggen, die doorgaat voor de grootste en mooiste van Noord-Europa, met daarachter de twee windturbines van Lombardsijde-Nieuwpoort.
Langs de havengeul zijn het fietspad en het wandelpad van elkaar gescheiden en het is heerlijk fietsen over de kleine rode kasseitjes, maar een eindje verder zijn er nog volop werken aan de gang en daar moeten we op deze bijna zomerse vrije dag tussen de wandelaars onze weg zoeken.

Ter hoogte van knooppunt 67 moeten we andermaal de Koninklijke Baan over naar knooppunt 7. Gelukkig komen we nu op een autovrij pad en zo zal het blijven tot nagenoeg het einde van de fietstocht. Na een eindje rijden dwarsen we de Nieuwpoortse Steenweg en dan gaat het verder, rond Nieuwpoort tot we knooppunt 7 bereiken aan het kanaal Nieuwpoort-Veurne.

Kanaal Nieuwpoort-Veurne-DuinkerkeVan hieruit gaat het richting knooppunt 6 in Wulpen, een andere deelgemeente van Koksijde. We rijden over een dijk die het kanaal scheidt van het Langgeleed, het “Lange Lis” in de volksmond, die een watergang is voor de afwatering van de Moeren en uitmondt in de havengeul te Nieuwpoort. De grasbermen worden hier sinds jaar en dag ecologisch onderhouden door grazende schapen.
We genieten met volle teugen van het wijdse uitzicht. Voor ons ligt de spitse kerktoren van Wulpen en in de verte de torens van Veurne, Sint-Niklaas en Sint-Walburga. We houden er een flink tempo in en bereiken al snel Wulpen op knooppunt 6. Hier buigt het Langgeleed af naar rechts en loopt verder achterlangs het huis van mijn grootouders de velden in.

Wij blijven het kanaal volgen, richting knooppunt 5, gevolgd door knooppunt 68 en komen zo weer in Veurne waar we ons na een zeer geslaagde en afwisselende fietstocht op de Grote Markt tegoed kunnen doen aan een Sporkinbier.

Leave a Reply