Rari(teiten)(ties)(tés)

Er zijn meer vergeten namen dan er beroemde zijn. Men gaat er altijd van uit dat het de beroemde namen zijn die de wereld en de mensheid “vooruit” helpen, maar die zogenaamde reuzen staan doorgaans op de schouders van zo veel dwergen waar nooit over gerept wordt. Bovendien is het maar de vraag of veel van die beroemde namen de wereld daadwerkelijk vooruit geholpen hebben. En hoe zou de wereld eruit gezien hebben indien “illustere onbekenden” beroemd geworden waren?
In deze pagina’s willen we die beroemde anonieme namen opdelven uit de vergetelheid.

There are more forgotten names than famous ones. We always assume that the famous have given “progress” to the world and humanity, but these so-called giants generally stood upon the shoulders of so many unknown dwarves. Moreover, how can we be so sure that many of these famous people really have advanced the world? And what would the world have looked like if those “illustruous nobodies” had become famous?
In these pages we would like to “exhume” these unknown from oblivion.

Il y a bien plus d’inconnus que de célébrités. Nous assumons toujours que les célébrités ont fait “avancer” le monde et l’humanité, mais ces soi-disants géants se sont toujours appuyés sur les épaules de tant de nains inconnus. En outre, qu’est-ce qui nous prouve que tous ces gens célèbres ont réellement fait progresser le monde? Et comment serait le monde si ces “illustres inconnus” seraient devenus célèbres?
Dans ces pages, nous aimerions sortir de l’oubli ces incnnus.

Leave a Reply