Bio(logisch)(logical)(logique)

De Landbouw- en Voedselorganisatie heeft na een onderzoek in diverse werelddelen geconcludeerd, dat de gangbare landbouwmethode bijdraagt aan een ernstig tekort aan mineralen. Een andere recente studie toonde aan dat het gehalte vitaminen en mineralen in bonen sinds 1985 is gedaald met zestig procent, in aardappelen met zeventig procent en van appels met tachtig procent. (…) Voor vitaminen geldt eveneens dat ze in veel mindere mate aanwezig zijn in groenten en fruit. Bloemkool bevat vijftig procent minder vitamine C dan in 1963. Het gehalte provitamine A in appels is gedaald met zestig procent en in broccoli met vijftig procent. (…) In 1900 bestond tarwe voor negentig procent uit eiwit, tegenwoordig nog voor negen procent. Om de voedingsstoffen binnen te krijgen die vroeger in één snee brood zaten, zouden we nu tien sneetjes moeten eten. Voedselautoriteiten hebben in laboratoria bij zo’n dertig procent van de groenten en fruit die wij eten resten van landbouwchemicaliën ontdekt. Het is ook berekend dat mensen in de Westerse wereld jaarlijks gemiddeld twee kilo aan bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen.
(bron:http://utopia.knoware.nl/~wwitsel/main/artikelen/voeding.1.html)

Biologisch eten: Is vegetarisch of veganistisch eten in de eerste plaats een ethische keuze? Heeft vegetarische voeding zin wanneer die voeding het product is van landbouwmethodes die intensief gebruik maken van pesticiden, herbiciden en chemische meststoffen die de Aarde doden in plaats van haar leven te geven?

Kiezen voor biovoeding is een logische keuze.

Biological food: Is the choice of being a vegetarian or vegan purely an ethical one? Does it make sense to eat vegetarian food when that food is produced through the intensive use of pesticides, herbicides and chemical fertilizers that kill the Earth rather than bring life to it?

To choose for biological food is a logical choice.

Manger bio: Est-ce purement une question d’éthique d’être végétarien ou véganiste? Y a-t-il un sens à manger végétarien lorsque cette nourriture est produite avec des méthodes d’agriculture qui utilisent de façon intensive des pesticides, des herbicides et des fertilisateurs chimiques qui tuent la Terre plutôt que de la donner vie?

Le choix de manger bio est un choix logique.

Leave a Reply