Eco(logisch)(logical)(logique)

Van de Club van Rome tot de Ecologische Voetafdruk.
Afgezien van de terechte bemerkingen die geformuleerd kunnen worden met betrekking tot de concrete invulling van het begrip Eerlijk Aarde Aandeel, gaan wij ervan uit dat het van essentieel belang is om de mens er toe aan te zetten op “goede voet” te gaan leven met de Aarde.

From The Club of Rome to the Ecological Footprint.
Notwithstanding the rightful remarks that can be made upon the contents of the notion “Fair Earth Share”, we think it essential to urge the human species to adopt a lifestyle that comes to terms with Earth.

Du Club de Rome jusqu’à l’Empreinte Écologique.
Peu importe les remarques que l’on peut formuler concernant la notion de la moyenne mondiale de l’empreinte écologique, nous croyons qu’il est essentiel de convaincre les êtres humains d’adopter un style de vie adapté aux moyens de la Terre.

Leave a Reply